Spolupráca

Sme skutočne veľmi radi, že počas našej existencie sme mali možnosť a česť spolupracovať s mnohými významnými inštitúciami, organizáciami. Niekedy, možno, iba v rámci lektorskej činnosti, inokedy ako súčasť konferencií, seminárov a školení. Najväčšiu radosť pre nás znamenajú spoločné projekty, aktivity, realizované i na pôde partnerskej organizácie. Veríme, že naša zbierka v budúcnosti ešte viac rozrastie a do palety pribudnú ďalšie a ďalšie spoločnosti.